Ask me anything/Archive/RSS/

(Source: annley, via incroyablegirl)

"Może zawsze powinniśmy zakładać najgorsze."

- Chuck Palahniuk ‘Fight Club’ (via irrealizm)

(Source: polskie-zdania, via irrealizm)